Socialdemokratiet er gakket

14 feb

corydon_gakketPå den socialdemokratisk blog piopio.dk finder vi et indlæg om hvor gakkede Enhedslisten åbenbart er. Jeg er ikke medlem af Ø, men jeg synes at piopios fremstilling er gakket i sig selv. Hvis det er de “vinde” der slippes i S for tiden så forstår jeg meget bedre den fuldstændigt overraskende 180grader vending S har taget. Et S der roses af LA, Venstre og CEPOS er ikke det S folk stemte på, men gennemgang viser tydeligt at S er et kapitalistisk parti der sådan set er mest på den finansielle elites side og ikke arbejdernes.

Det finder jeg særdeles gakket …

Her er 10 grunde til hvorfor S og ikke Ø er de gakkede

De 10 “gakkede” udklip fra Øs partiprogram – man kan være uenig i dem, men at kalde dem “gakkede” er … gakket.

1. Kapitalisme fører til etnisk udrensning

’Blind kapitalistisk vækst fører til, at naturgrundlaget smadres. Den øgede ulige økonomiske udvikling og de tilbagevendende økonomiske kriser fører til krige og etnisk udrensninger’.

Er det gakket sagt? Jeg synes det er mere gakket at se tilbage på historien og så konkludere at kapitalisme da bestemt ikke fører til krig og evt. etniske udrensninger.

Siden ”de villiges koalition” anført af USA og med næsten mærkbar hjælp af Danmark startede den ulovlige krig i Irak er ml. 111.152 – 121.465 civile døde ( http://www.iraqbodycount.org/database/ ). På det tidspunkt var der adskillige andre diktatorer man kunne tage fat i hvis målet var at udbrede ”fred og demokrati” – men ingen af de andre diktatorer sad på 1/3 af verdens olie-reserver. Siden er værdier fra både Irak og de intervenerende stater blevet pumpet over i lommerne på firmaer som Haliburton samt en lang række andre. Det er ikke småpenge det drejer sig om.

Hvis man tror på den gode gamle læresætning ”follow the money” er der ingen tvivl om at Irak-krigen var kapitalistisk motiveret. Hvem er gak-gak her? Den der tror på ”fred og demokrati” hvor der beviseligt hverken er det ene eller det andet, eller den der mener at her er tale om et penge/olie spil?

Socialdemokratiet: 0

Enhedslisten: 1

2. Afskaf kapitalismen

’Politiske beslutninger, som kunne løse disse problemer, blokeres af, at de økonomiske magthavere øjeblikkeligt reagerer mod lande, der fører en politik, der er i strid med deres interesser. På den måde undergraver kapitalismen også demokratiet.
Derfor er det nødvendigt med et fundamentalt brud med kapitalismen’.

Ethvert vestligt samfund skylder til hver en tid sine egne banker flere penge end den samlede pengemængde i det pågældende samfund. Gakket?

Skibe med fødevarer til sultkatastrofer tilbageholdes fordi så stiger lastens værdi. Gakket?

Der er penge nok i verden til at vi alle kunne spise og bo rimeligt, alligevel er langt flertallet tvunget til at leve under fattigdom. Gakket?

Der er jo mange flere eksempler, men jeg synes de tre her udmærket illustrerer at vi har indrettet os efter en gakket kapitalisme.

Socialdemokratiet: 0

Enhedslisten: 2

3. Folk skal deles om computer

’Socialt drejer det sig om at omfordele fra privat til kollektivt forbrug på områder, hvor kollektivt forbrug kan sikre en mere ligelig adgang til behovsopfyldelse og hvor belastningen af naturgrundlaget samtidig kan gøres mindre, også ved at flere deles om at bruge et produkt som f.eks. en bil, en vaskemaskine, en computer’.

Er det gakket at deles om ting der fungerer ligeså godt med flere ejere som en ejer? Er der ikke noget med at vi er ved at forurene os af kloden?

Den kære Socialdemokrat griber fast i ”computere” som det mest latterlige, men principprogrammet er jo skrevet på et tidspunkt hvor computeren og internettet var en helt anderledes størrelse end den er i dag (10 år siden). I dag giver det naturligvis bedre mening at folk har en personlig computer.

Men altså: Iflg. Socialdemokratiet er det gakket at deles om større forbrugsgoder der kan nedsætte forureningen betydeligt, samt sikre at alle har adgang til det.

Socialdemokratiet: 0

Enhedslisten: 3

4. Opløsning af Politi og militær

’Konkret drejer det sig selvfølgelig om overtagelse af de økonomiske nervecentre (arbejderovertagelse af de større virksomheder, demokratisk kontrolleret samfundseje af bank- og kreditvæsen), men også om at erstatte centrale dele af statsapparatet med nye folkemagtsorganer. Frem for alt opløsning af politiet og militæret, der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste, alt for effektive, allierede’.

Jeg tror såmænd at Socialdemokraten her prøver det der hedder ”antydningsjournalistik” – det er meningen at vi ud fra overskriften skal tro at Enhedslisten forestiller sig at vi kan klare os uden politi/militær funktioner.

Men det er jo ikke det der står: Der står af de eksisterende korps er belastet og derfor skal erstattes af andre.

Når man ser hvor velvilligt politiet tæver løs og arresterer ved f.eks. COP15, eller ser hvordan Forsvaret ved gentagne lejligheder har løjet om egen indsats (med den ”arabiske oversættelse” som det absolut mest gakkede og løgnene om tortur som det mest vanvittige) forekommer det da ikke så gakket?

Socialdemokratiet: 0

Enhedslisten: 4

5. Ophæv den private ejendomsret

’Den private ejendoms- og råderet til produktionsmidlerne er ophævet og erstattet af forskellige former for kollektive ejerformer, kendetegnet ved et fuldt gennemført demokrati i forhold til både produktionens indhold og udførsel. Under socialismen stopper demokratiet ikke ved døren til arbejdspladsen eller indkøbsstedet’.

Her skal vi tro at man slet ingen ting må eje. Men vi kan jo godt læse – det er tydeligt at det handler om ejendomsretten til produktionsmidlerne, ikke om ejendomsret til den nok så berømte tandbørste.

socialdemokraterne har ellers ført en lang og sej kamp der ene og alene har været nødvendig pga. den private ejendomsret til produktionsmidlerne … den kamp hedder ”arbejderkampen”, men hvis man hele sit korte liv har gået på universitet eller været levebrødspolitiker er den slags ikke nemt at huske på.

Hvis vi alle sammen ejede produktionsmidlerne ville hensyn som ”jamen hvad med arbejdspladserne” lige pludselig blive lige så væsentlige som ”hvad med profittten”. Vi ser jo at de store erhvervsvirksomheder vånder sig over at de kun har fået ”milliardoverskud”, og at de derfor truer med udflytning af arbejdspladser med mindre mindstelønnen bliver sat væsentligt ned. Det er et moderne Socialdemokrati der pludselig vægter profit højere end mennesker … det plejede ikke at være sådan.

Profit mere værd end mennesker? Gakket!

Seneste: – jeg opsnappede lige denne her på facebook:
“Ud fra denne Grundopfattelse er det Socialdemokratiets Maal at samle hele Arbejderklassen i et klassebevidst, socialistisk Arbejderparti, at erobre Magten i Samfundet, at afskaffe det kapitalistiske Privateje til Produktionsmidlerne, at omdanne det til socialistisk Fælleseje og at organisere det arbejdende Folk til at overtage og drive Produktionen i det socialistiske Samfund. – Socialdemokratiets principprogram 1913”.

Socialdemokratiet: 0

Enhedslisten: 5

 

6. Bankerne skal nationaliseres og børsen skal lukkes

’Hvis kapitalejerne vil blokere for reformer med trusler om kapitalflugt, vil vi ikke pænt opgive og sige undskyld, men tværtimod rejse krav om yderligere indgreb mod kapitalen, der kan vanskeliggøre kapitalflugten: Lukning af Børsen og nationalisering af bankerne f.eks.!’.

Bankerne lever af samfundet. De lever af deres ret til at fremstille gratis penge som de kan låne ud mod renter. De har tydeligt vist at deres hu er rettet mod investeringscirkus og væk fra samfundet. Danske Bank fejrede at de klarede sig gennem krisen og kom ud med et overskud på 6,6 mia. ved at varsle at de ville fyre 2.000 medarbejdere. Folk der så kan stille sig op i køen til dagpenge/kontanthjælp som samfundet sjovt nok betaler.

Bankvirksomhed er vigtig, og jeg synes klart de sidste 5-6 år har vist at den er for vigtig til at overlade til private interesser som sådan set vil skide både bank og samfund et stykke, bare der er bonusser her og nu.

Samtidig skal vi belønne deres chefer for at være dygtige. En nyansat direktør i en plaget bank gav op efter 19 dage med beskeden: ”det kan jeg ikke rette op på”. Han fik 1.000.000kr i bonus. Gakket?

Socialdemokratiet: 0

Enhedslisten: 6

7. Patenter på ideér og koncepter skal forbydes!

’Patentrettigheder skal afskaffes. TRIPS-aftalen om intellektuel ejendomsret i WTO kunne være – og er efter sigende – skrevet af multinationale selskabers lobbyorganisationer’.

Vi ser det ene fjollede patentslagsmål efter det andet, og vi ser at den samlede viden vi som mennesker producerer hegnes ind som var det landbrugsjord. I gamle dage ville en forsker sørge for hurtigt at offentliggøre sine resultater, så han/hun kunne blive anerkendt som ophavsmand, men også for at dele sin viden så den kunne komme flest mulig til gavn. I dag er ny viden tophemmelig og deles meget nødig. Fabrikanter sagsøger hinanden over tåbelige ting som ”klik med pegeredskab på skærm” osv … Igen vægtes privat profit højere end fællesskabets bedste

Patentsystemet handler om få menneskers ret til at blive meget rige på viden, ikke om at udvikle og dele viden. Det er til skade for os alle.

Jeg synes det nuværende patentsystem er gakket, men det er det åbenbart ikke iflg. Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet: 0

Enhedslisten: 7

8. Revolutionen kommer

’Derfor er det nødvendigt at gennemføre en revolution – i betydningen et gennemgribende systemskifte, hvor en mobiliseret og velorganiseret arbejderklasse og dens allierede fratager den herskende klasse de enorme magtmidler, den reelt bestyrer i dag’.

Hvis man skal gøre op med kapitalismen, og det er der som vi har set mange gode grunde til, så kommer det ikke til at foregå fredeligt. Hvis nogen er i tvivl om hvad pengemagten er parate til, så hold øje med hvordan den fredelige bevægelse Occupy Wall St. bliver behandlet i USA. Se hvordan minearbejderne i Storbritannien blev redet ned af beredne politifolk eller se hvordan græske arbejdere får tæv fordi de er vrede over ikke at have job samtidig med at de skal betale en korrupt regerings gæld til lige så korrupte banker.

Det er fa’me gak!

Socialdemokratiet: 0

Enhedslisten: 8

9. Globaliseringen har ikke bundet verden tættere sammen. Tværtimod.

’Konsekvenserne af globaliseringen er, at de sociale kløfter inden for og mellem lande graves dybere i et hæsblæsende tempo, den sociale udstødelse når nye højder, og miljøproblemerne vokser. Bl.a. derfor skaber globaliseringen ustabilitet. En ustabilitet, der kan føre til radikale samfundsforandringer.’

Hvori ligger det gakkede i den påstand? Kan socialdemokraterne vise os at den sociale kløft i verden er blevet mindre? Kan socialdemokraterne påvise at verden er blevet mere stabil? Eller er det gakket at forestille sig at denne tingenes skæve tilstand kan føre til ”radikale samfundsforandringer”?

Men altså – hvis det her skal være ”gakket” så må det betyde: Iflg socialdemokraterne er verden stabil, kløften ml. rig og fattig mindskes og miljøproblemerne bliver mindre – og DET er sgudda gakket?

Socialdemokratiet: 0

Enhedslisten: 9

10. Genindfør kommunisme

’En socialisme, der peger frem mod et klasseløst/kommunistisk samfund. Dvs. et samfund, hvor den enkeltes frie udvikling er betingelsen for alles frie udvikling, og et samfund hvor enhver yder efter evne og nyder efter behov.’

Hvis ikke det var for ordet ”kommunisme” – så ku’ det faktisk være en gammel Socialdemokratisk udtalelse det her. Læg specielt mærke til vendingen ”enhver yder efter evne og yder efter behov” – mere klassisk socialdemokratisk kan det ikke blive.

Mht. ordet ”kommunisme”, så er det her meningen at vi skal forledes til at tro at Ø er stalinister og at de ønsker østbloktilstande i Danmark, komplet med fangelejre og så videre. Men alle tager afstand fra Sovjet. Spørgsmålet er om man overhovedet kan kalde det ”kommunisme” det der foregik, og svaret på det spørgsmål er ”nej”.

Men altså gamle socialdemokratiske værdier som ”yd efter evne, nyd efter behov” bliver i dag anset for gakkede af de moderne strømlinede socialdemokrater som har travlt med profit, mindre omfordeling, udhuling af arbejdsmarkedsrettigheder og skattelettelser til sig selv og de andre på toppen af samfundets indtægtsstige

Socialdemokratiet: 0

Enhedslisten: 10

Reklamer

2 kommentarer to “Socialdemokratiet er gakket”

 1. newmichaz 15. februar, 2013 hos 18:39 #

  Socialdemokratiets principprogram 1913

  “Ud fra denne Grundopfattelse er det Socialdemokratiets Maal at samle hele Arbejderklassen i et klassebevidst, socialistisk Arbejderparti, at erobre Magten i Samfundet, at afskaffe det kapitalistiske Privateje til Produktionsmidlerne, at omdanne det til socialistisk Fælleseje og at organisere det arbejdende Folk til at overtage og drive Produktionen i det socialistiske Samfund. ”

  Bygget på Pio tanker ?
  Eller har piopio gendigtet og dermed udrenset Pio’s ideologiske gods – udelukkende så Pio kan bruges som romantisk socialdemokratisk koryfæ ?

 2. Jonas 30. april, 2013 hos 17:22 #

  Jeg har aldrig stemt på Ø eller S, men tværtimod altid på V. Men jeg må indrømme at jeg nu nok er blevet socialist, men ikke socialdemokrat, for de er som du flot har analyseret det, blot borgerlige i forklædning som har smidt alle deres grundværdier ud, for at få magt og anerkendelse. Så som jeg ser det, har de mistet deres eksistens grundlag, ligesom SF har. Men hvem er der så tilbage?

  Stort set alle jeg kender inkl. mig selv, har altid set med stor foragt og latterliggørelse på Ø. Det har ændret sig og jeg må sige at din blok om dette, fik mig til at interessere mig for at grave lidt dybere i det og smide mine fordomme om, at det bare er et parti med en skjult dagsorden, så som at sympatisere og vil indfører et styre, som man så i det gamle DDR. Jeg siger ikke at jeg stemmer Ø næste gang, for jeg er bestemt ikke enig i alt hvad de vil. Men jeg skal være ærlig og sige, at jeg stemmer ikke borgerligt igen, da jeg mener verden er gået den forkerte vej og har overskrevet grænsen for hvor meget vi kan tolerere nu. Så kapitalisme klinger ikke godt i mine øre mere.

  Helt personligt så jeg gerne noget lig en præsident i DK, da jeg har svært ved at finde hele partier troværdige og som ingenting kan, eller vil gennemfører, uden at skulle gå på kompromis med både dit og dat, og HOST bullshit. Der er for mange partier, der alle sammen gerne vil have noget at sige og gerne vil skille sig ud, men når det kommer til stykket, sælger de bare bananer i forskellige størrelser og ligner mere eller mindre hinanden. Så som tingene er nu, ville jeg hellere sætte min lid til en ærlig ambitiøs person, end et splittet og forvirret parti.

  Jeg er stor tilhænger af EU men ikke den måde det bliver drevet på nu og jeg forstår godt den del af befolkningen, der er ved at miste tilliden til dette, pga. korruption og uduelige samt ligegyldige selviscenesættende politikere der bruger vores penge, som det var et kortspil i køkkenet. Men i mit ideale verdensbillede, skal lande åbne op for hinanden, hjælpe og prøve at skabe samme levestandard for alle. Også uden for EU. Måske er vi bare ikke klar til dette og måske bliver vi det heller aldrig, hvilket er en meget sørgelig tanke, synes jeg. Men så længe befolkninger ikke er styret af religion, men af sund fornuft, burde det sgu da kunne lade sig gøre. Om du er gul, hvid, sort eller brun kommer ud på et. Mennesket er en race. Vi vil alle det samme. Vi vil leve i fred og harmoni, med dem vi holder af og når det er på plads, findes der ikke en rask person, som ville sætte det på spil, for at skulle slås om li gyldige ting som idealer og især religion (der i bund og grund er ens, nogen har bare udviklet sig, andre er blevet i middelalderen) hvis de har det godt.

  Det kapitalistiske verdenssamfund vi er på vej imod, med korrupte politikere der kun tænker på egen karriere og multinationale virksomheder, som ligeledes ikke vil bidrage med noget til samfundet, men kun tænker på vækst og øget profit, selv om at det er på naturens og andre menneskers bekostning, som forringelse af disses leve standard, finder jeg frastødende og det er til at brække sig over af ren skam.

  Danske produktions virksomheder rykker i alt hast ud af landet for at generere større overskud. Hvad skal vi bytte med i fremtiden når det eneste vi har tilbage er svin og korn? Vi er en stolt og gammel søfartsnation, men skibe bygger vi ej heller mere! Det på trods af selvom vi lavede overskud, ifølge mine informationer.

  At verdens største økonomi USA bruger flere penge på en dag på deres militær, end på deres sygehusvæsen på et år og oveni købet opruster i år, hvilket også gælder Kina og Rusland, viser at det går den forkerte vej. Man kan vel umuligt have sådan en dyr krigsmaskine, uden at have intentioner om at folde den ud en gang imellem. Nogen der sagde Irak og olie!

  Som Bill Hicks sagde ” Hvorfor ikke droppe de krige og alt det militær, så er der mad nok til alle og vi kan flyve sammen ud og udforske rummet”. Så vil den krigsliderlige sige, at uden krig, havde vi ikke opfundet dit og dat som har forbedret samfundet. Magen til idioti skal man lede længe efter! Hvis de penge der var brugt på militært udstyr, var gået til forskning for menneskets bedste i et samarbejde, var der sikkert ingen hungersnød og måske var vi allerede landet på Jupiters måner. Lærer vi ikke vores børn i skolen, at man kommer længere med tolerance og samarbejde, end konflikter stædighed?

  Min far sagde altid “kommunisme er en smuk tanke, men det fungere ikke i praktisk”. Det er jeg tilbøjelig til at give ham ret i, da jeg vil mene at dette kræver en selvjustits og ens moral i befolkningen, samt en høj leve standard og uddannelse på et vist fælles niveau, for at det kunne virke i praksis. Der vil nok altid være rådne æbler i kurven og er de for mange, kan de forurene det hele, så er det overhovedet muligt at fører ideen fra teori til praksis, i den verden vi lever i, i dag? Og hvis ikke det kan lade sig gøre at være foregangsland i lille DK, hvor så? Jeg siger ikke at der ikke skal være forskel på folk og indkomst, for det vil der altid være. Men kløften behøver ikke at være så stor som den er nu (og den vokser bare).

  Jeg er hverken rig eller fattig, men jeg behøver ikke mere end det jeg har i dag, og jeg er ej misundelig på ham der kører i en Ferrari, (det har jeg været) men ønsker blot min familie har det godt og at mine børn skal vokse op og blive del af et ærligt og sympatisk samfund, hvor fællesskabet og menneskelige værdier er i højsæde, som vægtes langt højere, end egoismen og moderne kapitalistisk grådighed som ingen midler skyr, for at få den blodrøde stejlende hingst parkeret i indkørselen. Og en til!

  Verden er i dag styret af pr mennesker, der skal overbevise dig om skulle købe alle de ting du ikke har brug for, men hjernevasker samfundet til det, så de kan tjene en fyrstelig hyre på at udrette ingenting. Bankerne der krakkede verdenssamfundet, fordi, nok aldrig kunne blive nok og kæmpe bonusser lå i vente til den analytiker, spekulant eller direktør, der kunne skrue den fiktive værdi højest op. Disse mennesker bidrager heller ikke med noget som helst til samfundet, men tværtimod. De er de eneste der kom ud af krisen i nye topstillinger og milliarder på bogen, alt imens almindelige familier måtte betale regningen, ved at sætte huset på tvangsauktion og stille sig køen på bistandskontoret. I dag er det de mennesker der styre det marked, som styrer forbrugerne og ikke omvendt, som det burde være. Føj siger jeg bare! En statsstyret bank med benene på jorden, vil jeg hilse velkommen.

  I mine øjne, er nu selv politiet bare blevet til en statslig pengemaskine, der vægter bøde kvoter højere end alt andet. Bare tænk på de enorme ressourcer der bliver brugt på trafik kontrol, som i mine øjne hverken gør til eller fra, for at skabe et bedre og mere sikkert samfund. Alt imens er der frit slag med narkohandel på f.eks. Istedgade og en bandekultur der forpester vores samfund og breder sig i samme hast som klamydia på et college.300 betjente på køgebugt motorvej deler dummebøder ud og 40 står i indre by, søgende efter cyklister med manglende lygter, bare for at opfylde deres kvoter. Det er for galt, at prioteringen er blevet sådan og politiets arbejde mistet mening i mine øjne, ligesom Ø siger. Det gør hverken samfundet sikre eller bedre og ingens liv blev bedre eller reddet af de kontroller, men mange kom for sent på arbejde som følgende.

  Det virker som om at politiet og politikerne enten ikke kan, eller ikke ved, hvordan de skal håndtere de alvorlige problemer samfundet har, og så tyr de til nogle hurtige anholdelser og så tilbage til pengemaskinen igen. Er problemet løst? Det bliver det næppe og hvis ikke denne kedelige udvikling stoppes, er det vel bare et spørgsmål om tid, før det er for sent, så skyderier i gaderne bliver hverdag. Hvilket det jo næsten allerede er. Så hvor skal den røde Ferrari så køre henne, når der er huller i vejene og chance for det samme i forruden.

  Det var bare lidt tanker, inspireret af andre, tænkt alene, for at få dig til at dele, eller måske, inspirerer dine.

  Best regards

Hvad synes du ...?

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: